Opiekun Koła

Marek Aleksander Cichocki(ur. 1966) – filozof, germanista, politolog, znawca stosunków polsko-niemieckich.

Współtwórca i redaktor „Teologii Politycznej”, dyrektor programowy w Centrum Europejskim w Natolinie i redaktor naczelny pisma „Nowa Europa”, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizuje się w historii idei i filozofii politycznej). Doradca społeczny Prezydenta RP. Publikuje w prasie codziennej i czasopismach.

Od 2006 razem z Dariuszem Karłowiczem i Dariuszem Gawinem prowadzi seminarium filozoficzne w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Od stycznia 2007 wspólnie z Karłowiczem i Gawinem prowadzi w TVP Kultura program Trzeci punkt widzenia.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał na podstawie rozprawy pod tytułem „Konserwatyzm Afirmatywny” w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk .

W latach 2000 – 2002 wykładał nauki polityczne w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza. W latach 1995-2004 kierownik projektów, od roku 2000 dyrektor programowy w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Brał udział w stypendiach naukowych Fundacji im. Konrada Adenauera w Sant Augustin, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu i na Uniwersytecie w Tybindze.

Opublikował między innymi:

Władza i Pamięć, Ośrodek Myśli Politycznej,  Kraków, 2005

Porwanie Europy, Ośrodek Myśli Politycznej,Kraków, 2004

Ciągłość i zmiana, Więź, Warszawa 1999.

Polska – Unia Europejska, w pół drogi, pod redakcją Marka A. Cichockiego, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2002

Does the European Union Need a Constitution, pod redakcją Marka A. Cichockiego, Centrum Stosunków Międzynarodoych, Warszawa 2002


Reklamy