Monthly Archives: Kwiecień 2012

Program Konferencji „Lud. Istota i zjawisko”

Program Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej

Konferencji Naukowej „Lud. Istota i zjawisko”

Warszawa, 27 kwietnia 2012r.

9:00       otwarcie konferencji; wykład inauguracyjny – dr Marek Węcowski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

10:00     Konstanty Chodkowski, Uniwersytet Warszawski: Lud rządzi

10:20     Anna Siwierska, Uniwersytet Warszawski: Lud w demokracji. Populizm – zagrożenie czy forma sprawowania władzy?

10:40     Dominika Pietrzyk, Uniwersytet Warszawski: Racławickie kosy i szewski zryw – narodziny i ewolucja mitu powstania ludowego w polskiej myśli społeczno-politycznej doby XIX wieku

11:00    Karol Muszyński, Uniwersytet Warszawski: Naród w myśli Johanna Gottfrieda Herdera

11:20     Dyskusja

11:50     Przerwa kawowa

12:10     Tobiasz Adam Bocheński, Uniwersytet Łódzki: W arystokratycznym zwierciadle – Tocqueville’owska analiza ludu uwikłanego w demokrację

12:30     Michał Siudziński, Uniwersytet Łódzki: Mistyczne ciało ludu – historiografia Ernesta Kantorowicza w odpowiedzi na pytanie o metafizykę władzy

12:50     Maciej Sadowski, Uniwersytet Warszawski: Godność ludu czy godność ludzi? Filozofia polityczna Marsyliusza z Padwy zapowiedzią reformy klasycznego pojęcia ludu

13:10     Adam Pasierbek, University of Reading: The people in anglo-saxon political thought

13:30     Dyskusja

14:00     Przerwa obiadowa

15:00     Łukasz Krężołek, Uniwersytet Jagielloński: Sfera publiczna jako istota antycznego rozumienia wspólnoty politycznej

15:20     mgr Eliza Kania, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu: Homo sovieticus – „jednowymiarowy klient komunizmu” czy „fenomen o wielu twarzach”?

15:40     Łukasz Wróbel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika: „Lud poddany prawom winien być ich twórcą”. Nowożytna koncepcja i rola ludu w filozofii politycznej Jana Jakuba Rousseau

16:00     Dyskusja

16:30     Przerwa kawowa

16:50     Paweł Grad, Uniwersytet Warszawski: Lud jako suweren. Polityczny paradoks nowoczesności w dziele J.J. Rousseau.

17:10     Łukasz Bernaciński, Uniwersytet Łódzki: Przyczyny i cel zgromadzenia w lud Boży. Objaśnienie cech i sposobów zachowywania wspólnoty ludu Bożego na wzór wewnętrznej wspólnoty Boga

17:30     Ewa Pakuła, Uniwersytet Warszawski: Lud w ujęciu socjologicznym

17:50     Dyskusja

18:20     Zakończenie konferencji

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Spotkanie 18.04

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei zaprasza na spotkanie:

Archeologia wiedzy a historia idei.

Starając się w miarę możliwości pozostawić na boku zagadnienie politycznych implikacji myśli Foucaulta dyskutować będziemy o jego propozycji postępowania archeologicznego w kontekście metody historii idei: jakie problemy generuje zastosowanie foucauldiańskich kategorii archeologii i genealogii dla historii idei, jakie tworzy możliwości, jakie słabości tradycyjnej historii idei obnaża, w jakiej relacji pozostaje opis archeologiczny do filozofii polityki?

Dyskutować będziemy w oparciu o:

M. Foucault, Archeologia wiedzy, Warszawa 2002, s. 5-22, 158-183, 194-208 (Rozdział I, Rozdział IV.1-3, 5).
M. Solarska, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości, Poznań 2006, s. 22-45, 50-62.

Referat „Przydatność opisu archeologicznego M. Foucaulta dla historii idei” poprzedzający spotkanie wygłosi Karol Muszyński.

Spotkanie odbędzie się w Sali 25 IBI AL (Nowy Świat 69).

Zainteresowanych otrzymaniem tekstów prosimy o kontakt mailowy: pawel.grad@poczta.fm

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized