Monthly Archives: Marzec 2012

Spotkanie 04.04

Interdyscyplinarne Koło  Naukowe Historii Idei zaprasza na spotkanie przedkonferencyjne:

 

Lud jako suweren

Problemy nowoczesnej demo-kracji

 

podczas którego zastanowimy się nad problemami źródeł władzy w ludowładztwie ogniskujących się w pojęciu ludu w jego nowoczesnym zastosowaniu. Postaramy się naświetlić problem suwerenności ludu balansując między naznaczonym specyficznie anglosaskim doświadczeniem politycznym tekstem Margaret Canovan oraz krytyką Carla Schmitta, niemieckiego klasyka tematyki suwerenności. Spotkanie poprzez nakierowanie na współczesną perspektywę wyprowadzi nas ku jednemu z przewodnich kontekstów, w jakim zajmować będziemy się pojęciem „ludu” podczas zbliżającej się konferencji oraz stanowić będzie dopełnienie dotychczasowych dyskusji w ramach cyklu mu poświęconemu.

Dyskutować będziemy  w oparciu o następujące teksty:

M. Canovan, Lud, przeł. S. Szymański, Warszawa 2009, ss. 111-163 (Rozdziały „My, suwerenny lud” oraz „Mity suwerennego ludu”)

C. Schmitt, Duchowa i historyczna sytuacja dzisiejszego parlamentaryzmu, w: Tenże, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. Cichocki, Kraków 2000, ss. 115-190 (lub wyd. II, Warszawa 2012, ss. 141-226)

Spotkanie odbędzie się w Sali 25 IBI AL (Nowy Świat 69) 04.04 o godzinie 18:30.

Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania abstraktów na naszą konferencję.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Zaproszenie na Konferencję

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei Uniwersytetu Warszawskiego oraz
University of Reading Think Tank Society
mają zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową

“Lud. Istota i zjawisko”

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2012 roku w Warszawie. Na Konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań skoncentrowanych na rozumieniu istoty i znaczenia pojęcia „ludu” jako kategorii filozofii politycznej oraz jako faktu historycznego.

W związku z powyższym, Organizatorzy zapraszają zainteresowanych udziałem w Konferencji do przesyłania abstraktów. Powinny one zawierać imię, nazwisko oraz afiliację autora, tytuł i zarys treści referatu (do 1800 znaków), a także planowaną bibliografię. Referat, nie dłuższy niż 20 minut, można wygłosić w języku polskim lub angielskim. Abstrakty należy przesyłać na adres r.m.mroz@student.uw.edu.pl do 6 kwietnia 2012 roku. Informację o zakwalifikowaniu referenci otrzymają do 10 kwietnia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia.

Temat referatu powinien odpowiadać tematyce jednego z trzech paneli tematycznych. Prelekcje w panelu pierwszym będą koncentrować się wokół rozumienia ludu w filozofii politycznej oraz ujęć tej problematyki w historii myśli społeczno-prawnej. Problematyka drugiego panelu będzie dotyczyć ludu jako zjawiska historycznego. Rozważania prowadzone w ramach pierwszego oraz drugiego panelu przyniosą efekt w postaci stworzenia mapy pojęcia oraz charakterystyki zjawiska przy jednoczesnym porównaniu kategorii opisowych oraz normatywnych z wydarzeniami historycznymi. Trzeci panel stanowić będzie okazję do przedyskutowania współczesnych zjawisk politycznych, społecznych i ekonomicznych, w których pojęcie ludu czy to pojawia się, czy też może być wykorzystane do ich lepszego zrozumienia.

Integralnym elementem Konferencji będzie panel dyskusyjny z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 20 zł. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Szczegółowe informacje co do miejsca i przebiegu Konferencji, a także jej regulamin, zostaną podane wkrótce.

Konsultacja naukowa konferencji:
dr Marek A. Cichocki

 

Patronat nad konferencją objęły:

Instytut Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk

Kolegium MISH UW

Kwartalnik ResPublica Nowa

Miesięcznik KRONOS

Pressje. Teki Klubu Jagiellońskiego

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Spotkanie 07.03

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei zaprasza na spotkanie:

Historia idei jako hermeneutyka podejrzeń?

Strategie interpretacyjne Reinharta Kosellecka.

Na spotkaniu postaramy się zastanowić nad założeniami oraz konsekwencjami kontrowersyjnego i inspirującego projektu historii pojęć Kosellecka. Lokując go między zachowawczą historią idei a’la Lovejoy a tradycją niemieckiego idealizmu będziemy mieli okazję uzmysłowić sobie lepiej mankamenty dziedziny, którą zajmujemy się w naszym Kole.

Spotkanie odbędzie się 7.03 o godzinie 18:30 w IBI AL (Nowy Świat 69).

Dyskutować będziemy w oparciu o trzy eseje Kosellecka:

1. Podstawowe pojęcia historii. Wprowadzenie.
2. Miniona przeszłość wczesnej nowożytności
3. Historia pojęć a historia społeczna.

Wszystkie one znajdują się w: R. Koselleck, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Poznań 2001. Niebawem znajdą się w kserze na Małym Dziedzińcu (za IKP).

Spotkanie poprowadzi i poprzedzi wprowadzeniem Paweł Grad.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized