Monthly Archives: Grudzień 2011

Spotkanie 11.01

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei serdecznie zaprasza na spotkanie:

Lud jako naród. Wyobrażenia wspólnoty i wspólnoty wyobrażone.

Jest to kolejne z tegorocznych spotkań Koła poświęconych filozoficzno-politycznej kategorii „ludu”, na którym zajmiemy się nim tym razem w kontekście aż nazbyt obficie skomentowanego pojęcia „narodu”. Spotkanie odbędzie się 11.01.2011 o godzinie 18:30 w IBI AL, ul Krakowskie Przedmieście 69 w sali 23. Wprowadzenie wygłosi oraz poprowadzi dyskusję p. dr Marek Cichocki. Dyskusja przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące teksty:

1. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997, rozdz. 1 i 2 (Wprowadzenie, Korzenie Kulturowe), ss. 15 – 47.

2. E. Gellner, Narody i nacjonalizm, przeł. T. Hołówka, Warszawa 2009, rozdz. 5 (Co to jest naród?), ss. 141 – 153.

3. J. M. Rymkiewicz, Samuel Zborowski, Warszawa 2010, fragment „Naród” – co to jest i skąd się to wzięło?, ss. 121 – 126.

Teksty znaleźć można w teczce „Koło Historii Idei” znajdujacej się w kserze na Małym Dziedzińcu (za budynkiem IKP).

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Za nami Walne Zgromadzenie

Drodzy!

Wczoraj z funkcji Prezesa IKN HI zrezygnował jeden z założycieli koła Bartosz Wołodkiewicz. Dziękujemy za ponad dwa lata pracy i zaangażowania!

Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Pawła Grada na Prezesa IKN HI. W skład Zarządu weszli: Mikołaj Firlej, Robert Mróz, Karol Muszyński oraz Maciej Rakowski.
Gratulujemy wyboru!

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Spotkanie 14.12

Zapraszamy do wspólnej dyskusji nad koncepcją wspólnoty w myśli św. Pawła. Spotkanie, które odbędzie się 14 grudnia po Walnym Zgromadzeniu Koła planowanym na godzinę 18.30, poprowadzi Karol Muszyński.
Literatura:
List do Rzymian
List do Galatów
Pierwszy List do Koryntian, rozdziały 1-4 oraz 12.

Przybywajcie!

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Walne Zgromadzenie!

Najważniejsze spotkanie organizacyjne koła już za kilka dni!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Historii Idei, na którym zostanie wybrany nowy Zarząd. Oprócz głosowania i krótkiej debaty na temat przyszłości naszej organizacji będzie oczywiście wystąpienie prelegenta i rozmowa dotycząca wybranego przez niego tematu. Szczegóły co do dokładnej tematyki i literatury już wkrótce.

Spotkanie odbędzie się 14 XII o godz. 18.30 w sali nr 25 IBI AL (Nowy Świat 69, IV piętro).

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Spotkanie 07.12

Koło wędruje – tym razem zawędrowało aż do Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Krakowskie Przedmieście 32), gdzie odbędzie się następne spotkanie. Jego tytuł to „Współczesny lud a grecki demos”, a wykład wprowadzający wygłosi prawdziwy specjalista – dr Marek Węcowski z Instytutu Historycznego UW.

Literatura:

1. J. Ober, „Public Speech and the Power of the People in Democratic
Athens”, [w:] tegoż, The Athenian Revolution. Essays on Ancient Greek
Democracy and Political Theory, Princeton, NJ, 1999, s. 18-31. (tekst
priorytetowy)

2. L. J. Samons II, „Democracy and Demagogues…”, w jego
książce „What’s Wrong with Democracy? From Athenian Practice to
American Worship”, Berkeley — Los Angeles — London, 2004, s. 41-71.
(bardzo ciekawy tekst fakultatywny)

Oba teksty skopiować można w xero przy Małym Dziedzińcu (za księgarnią „Liber”).
Pytajcie o teczkę „Koło Historii Idei”.

Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized