Monthly Archives: Maj 2011

Spotkanie 25.05

Ostatnie spotkanie IKNHI w tym roku akademickim będzie spotkaniem organizacyjnym – podsumujemy działalność koła w mijającym roku i wspólnie zastanowimy się nad przyszłoroczną aktywnością. Dobra wiadomość jest taka, że wyjątkowo nic nie trzeba czytać. Miejsce i godzina bez zmian.

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

„Europa w przebudowie – nowe wyzwanie dla Polski”

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei oraz Inicjatywa CK zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w debacie „Europa w przebudowie – nowe wyzwania dla Polski”.

Debata odbędzie się 18 maja 2011 roku o godzinie 18:30 w Audytorium Maximum (sala A) na Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego.

W debacie udział wezmą: Jan Rokita, Paweł Kowal, Marek A. Cichocki oraz prof. Krzysztof Rybiński, a poprowadzi ją Igor Janke.

Dyskusja skoncentruje się na ekonomicznych czynnikach determinujących kierunki rozwoju polskiej polityki, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych ustaleń międzypaństwowych w ramach współpracy państw strefy euro. Polskich szans na sukces nie da się rozpatrywać w oderwaniu od inicjatyw podejmowanych na wspólnym rynku walutowym oraz w ramach struktury dysponowania zasobami finansowymi przez państwa członkowskie. Dlatego istotne jest postawienie pytania o ryzyko wykształcenia się tzw. „Europy dwóch prędkości” jako wariantu modelu „Europy wielu prędkości”. Znaczenia tego typu pytań nie można przecenić zwłaszcza w kontekście ustalania priorytetów strategii „Europa 2020” oraz Paktu Euro Plus, których wytyczne w bezpośredni sposób wpłyną na pozycję Polski w jednoczącej się Europie.

Patroni medialni konferencji: Teologia Polityczna, Salon24.pl, Newsweek Polska, Sedno, PDF, Radio Kampus, EKR, EBE.org.pl

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized