Zaproszenie na konferencję

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei działające przy Uniwersytecie Warszawskim

ma zaszczyt zaprosić na

Studencko-Doktorancką Konferencję

„Polityk: idee, poglądy, rzeczywistość”.

 

Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2010 r. w Warszawie. Na Konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań skoncentrowanych na rozumieniu istoty i znaczenia polityka i polityczności.

W związku z powyższym, Organizatorzy zapraszają zainteresowanych udziałem w Konferencji do przesyłania konspektów. Powinny one zawierać tytuł, zarys treści referatu (do 1800 znaków) i planowaną bibliografię. Konspekty należy przysyłać na adres kontakt@iknhistoriaidei.pl do
14 listopada 2010 r. Informację o zakwalifikowaniu referenci otrzymają do 18 listopada. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Temat referatu powinien odpowiadać tematyce jednego z trzech bloków. Pierwszy podejmuje temat polityka i polityczności w ujęciu historycznym, prezentując rozumienie pojęcia w poszczególnych epokach. Drugi dotyczy politologiczno-prawnych aspektów pojęcia, wpływu prawnych uwarunkowań funkcji i zadań polityka współcześnie, a także przeobrażeń roli polityka w systemach partyjnych. Trzeci natomiast dotyka problemów i wyzwań współczesności w kontekście społeczeństw sieciowych, postpolityki i sekularyzacji.

Integralnym elementem Konferencji będzie panel dyskusyjny z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Polskiej Akademii Nauk.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 10 zł. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Szczegółowe informacje co do miejsca i przebiegu Konferencji, a także jej regulamin, zostaną podane na stronie internetowej www.iknhistoriaidei.pl.

Komitet organizacyjny:                                                               Konsultacja naukowa:

Robert Mróz

mgr Mariusz Sulkowski                                                                dr Marek A. Cichocki

Bartosz Wołodkiewicz

 

 

Organizatorzy:

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei

 

Partnerzy:

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Uniwersytetu Warszawskiego

 

Profesor Marcin Król

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej

Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Możliwość komentowania jest wyłączona.