Monthly Archives: Październik 2010

Wykład prof. Remiego Brague’a w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy na wykład profesora Sorbony Remiego Brague’a „Tożsamość Europy”, który odbędzie się 27 października w Sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego.

Wizytę zorganizowały: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz czasopismo Teologia Polityczna, przy partnerskiej współpracy naszego koła.

Rémi Brague urodził się 8 września 1947 roku w Paryżu. Jest pisarzem, filozofem, nauczycielem akademickim, specjalistą od średniowiecznej filozofii arabskiej i żydowskiej, a także znawcą filozofii greckiej. Wykłada filozofię grecką, rzymską i arabską na Uniwersytecie Paryż I (Sorbona) oraz na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Jest członkiem dwóch agend Institut de France.
Stał się znany dzięki swojemu dziełu „Europe, la voie romaine” («Europa, rzymska droga») oraz esejom poświęconym religii chrześcijańskiej. Opublikował także tryptyk filozoficzny „La Sagesse du Monde” («Mądrość Świata»), „La Loi de Dieu” («Prawo Boskie») i „Du Dieu des chrétiens et d’un ou deux autres” («O Bogu chrześcijan i jeszcze jednym albo dwóch innych»). Aktualnie zajmuje się przede wszystkim historią idei i komparatystyką religijną (chrześcijaństwo, islam, judaizm).
Spektrum jego zainteresowań jest bardzo szerokie: od badań poświęconych klasycznej myśli greckiej (Platon, Arystoteles) wyszedł ku średniowiecznej filozofii arabskiej i żydowskiej. Swą rozprawę doktorską poświęcił pojęciu świata u Arystotelesa. Opublikował także teksty poświęcone Majmonidesowi, św. Bernardowi i Ar-Raziemu. Jest również komentatorem Heideggera oraz Leo Straussa.

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Walne Zgromadzenie

W dniu 20.10.2010 odbyło się Walne Zgromadzenie IKN Historii Idei w celu uzupełnienia wakatu w Zarządzie Koła. Decyzją Walnego Zgromadzenia członkiem Zarządu został Maciej Ciach – gratulujemy. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować Mariuszowi Sulkowskiemu za pracę na rzecz Koła, życząc sukcesów w dalszej działalności.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Zaproszenie na konferencję

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei działające przy Uniwersytecie Warszawskim

ma zaszczyt zaprosić na

Studencko-Doktorancką Konferencję

„Polityk: idee, poglądy, rzeczywistość”.

 

Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2010 r. w Warszawie. Na Konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań skoncentrowanych na rozumieniu istoty i znaczenia polityka i polityczności.

W związku z powyższym, Organizatorzy zapraszają zainteresowanych udziałem w Konferencji do przesyłania konspektów. Powinny one zawierać tytuł, zarys treści referatu (do 1800 znaków) i planowaną bibliografię. Konspekty należy przysyłać na adres kontakt@iknhistoriaidei.pl do
14 listopada 2010 r. Informację o zakwalifikowaniu referenci otrzymają do 18 listopada. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Temat referatu powinien odpowiadać tematyce jednego z trzech bloków. Pierwszy podejmuje temat polityka i polityczności w ujęciu historycznym, prezentując rozumienie pojęcia w poszczególnych epokach. Drugi dotyczy politologiczno-prawnych aspektów pojęcia, wpływu prawnych uwarunkowań funkcji i zadań polityka współcześnie, a także przeobrażeń roli polityka w systemach partyjnych. Trzeci natomiast dotyka problemów i wyzwań współczesności w kontekście społeczeństw sieciowych, postpolityki i sekularyzacji.

Integralnym elementem Konferencji będzie panel dyskusyjny z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Polskiej Akademii Nauk.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 10 zł. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Szczegółowe informacje co do miejsca i przebiegu Konferencji, a także jej regulamin, zostaną podane na stronie internetowej www.iknhistoriaidei.pl.

Komitet organizacyjny:                                                               Konsultacja naukowa:

Robert Mróz

mgr Mariusz Sulkowski                                                                dr Marek A. Cichocki

Bartosz Wołodkiewicz

 

 

Organizatorzy:

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei

 

Partnerzy:

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Uniwersytetu Warszawskiego

 

Profesor Marcin Król

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej

Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized