Monthly Archives: Styczeń 2010

podmiotowość-przypadkowość

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei i Teologia Polityczna

zapraszają na konferencję

podmiotowość-przypadkowość

Konferencja odbędzie się 4 marca 2010 r. o g. 18 w Auli Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego nr 203

(mały dziedziniec Uniwersytetu, ul. Krakowskie Przedmieście 24).

Udział w debacie potwierdzili: Jan Rokita, Bronisław Wildstein i Marek Cichocki a poprowadzi ją Dariusz Gawin.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniem podmiotowości Polski z uwzględnieniem zarówno jej aspektu wewnętrznego, jak i międzynarodowego. Podczas dyskusji zapraszamy do wspólnego rozważenia pojęcia podmiotowości w kontekście determinant i przeszkód dla jej urzeczywistnienia, a także szans i zagrożeń wiążących się z jej ustanowieniem.

Reklamy

Możliwość komentowania podmiotowość-przypadkowość została wyłączona

Filed under Uncategorized